TA magazine

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse.

Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering.
Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau.

In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie.
TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.

Vanaf Januari 2017 is TAmagazine voor VITA en NVTA leden gratis te downloaden via www.professioneelbegeleiden.nl, onder het tabje psychologie. Ook het historisch archief van alle Strooks vanaf 1979 is in de loop van 2018 daar voor leden gratis te downloaden.

Wil je schrijven? Klik hier voor de TA magazine themas 2018 en stuur ons jullie bijdragen!

TA magazine nr 4 / 2017

Ik ben vol

 4 Editorial 

 6 Adverteerders

 7 TA nieuws  >> 

10 Verenigingsnieuws

14 Thema: Emotie-eten en script, Titia Bakker  >> 

22 Thema: Het dikke Zelf in context, Melanie Lewin  >> 

33 Thema: Professioneel begeleiders op de weegschaal, Anette Aarts  >> 

40 Thema: Kinderen controleren of laten eten wat ze willen? Christina Muller  >> 

47 Thema: Bram Govaerts: "Alleen zeer brede aanpak helpt", Sari van Poelje  >> 

52 Interview: Kerstin Stockhem: De kracht zit in de patiënt, Marielle Frumau & Tin Vanderhoeven  >> 

60 CTA-case: Psychotherapie, samen op weg naar heling, Karen Bruyn  >> 

68 Estafette interview: Maak kennis met: Sari van Poelje, Tin Vanderhoeven  >> 

TA Magazine 4 2017 300
 

Het TA magazine is beschikbaar op www.professioneelbegeleiden.nl. (klik op de cover of hier om dit magazine rechstreeks te bereiken)

NVTA en VITA-leden hebben door hun lidmaatschap een gratis abonnement op het tijdschrift. Zij vinden deze editie onder de rubriek ‘Abonnementen’ in hun account op www.professioneelbegeleiden.nl.

Geen lid en toch geïnteresseerd? Je kan het tijdschrift als geheel of de losse artikelen kopen via www.professioneelbegeleiden.nl

HET blad voor gefundeerde toepassing voor transactionele analyse
© 2016 TA Magazine. All Rights Reserved.