TA magazine

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse.

Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering.
Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau.

In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie.
TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.

Vanaf Januari 2017 is TAmagazine voor VITA en NVTA leden gratis te downloaden via www.professioneelbegeleiden.nl, onder het tabje psychologie. Ook het historisch archief van alle Strooks vanaf 1979 is in de loop van 2018 daar voor leden gratis te downloaden.

Wil je schrijven? Klik hier voor de TA magazine themas 2018 en stuur ons jullie bijdragen!

TA magazine nr 3 / 2016

Macht en Onmacht in Organisaties

Rubrieken

1 Voorwoord - Macht en onmacht noodzakelijk voor groei - Sari van Poelje

5 TA-nieuws

Thema artikelen

8 Zelfsturing in teams - Fenno Meijer

17 De Heldere Driehoek - Vieve ter Laak

28 Macht en onmacht in organisaties - Sandra Wilson

Case studie

42 CTA in de praktijk - Leiderschap loont! - Liesbeth de Jong

Interviews

35 Lessen uit Frankrijk - TA is geen sekte - Interview met Hugues Lesot - Tin Vanderhoeven

67 Een tipje van de sluier... - Interview met Harry Gerth - Tin Vanderhoeven 

Column

54 TA systemisch of niet - Sander Reinalda versus Joost Levy

Opleiding

72 Opleidingsagenda - juni-oktober 2016

TA Magazine 3 2016 300
 

Het TA magazine is beschikbaar op www.professioneelbegeleiden.nl. (klik op de cover of hier om dit magazine rechstreeks te bereiken)

NVTA en VITA-leden hebben door hun lidmaatschap een gratis abonnement op het tijdschrift. Zij vinden deze editie onder de rubriek ‘Abonnementen’ in hun account op www.professioneelbegeleiden.nl.

Geen lid en toch geïnteresseerd? Je kan het tijdschrift als geheel of de losse artikelen kopen via www.professioneelbegeleiden.nl

HET blad voor gefundeerde toepassing voor transactionele analyse
© 2016 TA Magazine. All Rights Reserved.