TA magazine

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse.

Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering.
Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau.

In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie.
TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.

Vanaf Januari 2017 is TAmagazine voor VITA en NVTA leden gratis te downloaden via www.professioneelbegeleiden.nl, onder het tabje psychologie. Ook het historisch archief van alle Strooks vanaf 1979 is in de loop van 2018 daar voor leden gratis te downloaden.

Wil je schrijven? Klik hier voor de TA magazine themas 2018 en stuur ons jullie bijdragen!

TA magazine nr 2 / 2016

Autonomie en de veranderende rol van opvoeders

Rubrieken

1 Voorwoord - Het leren van autonomie is een relationeel gegeven - Sari van Poelje

4 TA-nieuws

Thema artikelen

9 Trauma Informed Parenting: psychologische training helpt pleegouders - Mica Douglas

18 Versterking van autonomie van cliënten met een verstandelijke beperking; de begeleider aan zet - Danielle Peppink & Wisse Tanis

28 Geweldloos verzet in gezinnen - Marij Peeters en Jos ten Vergert

Case studie

44 CTA in de praktijk - Student als winnaar: TA studiebegeleiding in praktijk - Koen Bosschaerts

Interviews

54 Docentengedrag bepaalt leerresultaten - Interview met Henk Tigchelaar - Jacobien Geuze

60 Grenzen aan de autonomie in educatie - Interview met Giles Barrow - Tin Vanderhoeven

67 Een tipje van de sluier... - Interview met Roos Ikelaar - Tin Vanderhoeven 

Opleiding

72 Opleidingsagenda - juni-oktober 2016

TA Magazine 2 2016 300
 

Het TA magazine is beschikbaar op www.professioneelbegeleiden.nl. (klik op de cover of hier om dit magazine rechstreeks te bereiken)

NVTA en VITA-leden hebben door hun lidmaatschap een gratis abonnement op het tijdschrift. Zij vinden deze editie onder de rubriek ‘Abonnementen’ in hun account op www.professioneelbegeleiden.nl.

Geen lid en toch geïnteresseerd? Je kan het tijdschrift als geheel of de losse artikelen kopen via www.professioneelbegeleiden.nl

HET blad voor gefundeerde toepassing voor transactionele analyse
© 2016 TA Magazine. All Rights Reserved.