TA magazine

TA magazine is HET blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele Analyse.

Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, communicatie en verandering.
Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau.

In TA magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie.
TA magazine zal je inspireren tot het vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren.

Vanaf Januari 2017 is TAmagazine voor VITA en NVTA leden gratis te downloaden via www.professioneelbegeleiden.nl, onder het tabje psychologie. Ook het historisch archief van alle Strooks vanaf 1979 is in de loop van 2018 daar voor leden gratis te downloaden.

Wil je schrijven? Klik hier voor de TA magazine themas 2018 en stuur ons jullie bijdragen!

TA magazine nr 1 / 2016

TA perspectieven op immigratie en integratie

Rubrieken

1 Even voorstellen… - de nieuwe redactie

4 Voorwoord - Responsible connectedness - Sari van Poelje

8 TA-nieuws

10 Column - We merken er niets van - Karen Bruyn

Thema artikelen

14 Als de communicatie er is, doet de inhoud er niet meer toe - Linda Hoeben

20 High Five: Integratie van asielzoekers in Vlaanderen - Joke Deprez, Mil Rosseau, Rik Rosseau

27 Autonomie is ook afhankelijkheid - Lieuwe Koopmans

35 Sociale dialoog – werken met immigranten families in Italie - Roberto Bestazza en Dela Ranci
54 Guerilla Aid - Nieuws van het front - Marieke Splinter 

Case studie

58 CTA in de praktijk - Het vergelijkend scriptstelsel in praktijk - Florence Roisin - van Loon

Interview

67 Een tipje van de sluier... - Interview met Marijke Arendse Hein - Tin vanderhoeven

Opleiding

70 Opleidingsagenda - maart-juni 2016

TA Magazine 1 2016 300
 

Het TA magazine is beschikbaar op www.professioneelbegeleiden.nl. (klik op de cover of hier om dit magazine rechstreeks te bereiken)

NVTA en VITA-leden hebben door hun lidmaatschap een gratis abonnement op het tijdschrift. Zij vinden deze editie onder de rubriek ‘Abonnementen’ in hun account op www.professioneelbegeleiden.nl.

Geen lid en toch geïnteresseerd? Je kan het tijdschrift als geheel of de losse artikelen kopen via www.professioneelbegeleiden.nl

HET blad voor gefundeerde toepassing voor transactionele analyse
© 2016 TA Magazine. All Rights Reserved.